Update commissievergadering

Update commissievergadering

In de commissievergadering van maart hebben wij kritische vragen gesteld over het besluit vaststelling ecologische berm- en watergangen beheerplan.
Wij maken ons grote zorgen over de verspreiding van het giftige jacobskruiskruid.
Daarom hebben we vorige week, tijdens de raadsvergadering, een motie ingediend met als doel:
 • – Jacobskruiskruid te gaan maaien voordat het gaat zaaien.
 • – door te zaaien om een dichte zode te verkrijgen, waarin jacobskruiskruid minder kansen heeft.
 • – dit te doen met gras/kruiden/bloemenmengsels voor meer biodiversiteit.
Helaas stemden alle partijen tegen, behalve ADA, wie de motie samen met ons heeft ingediend.
Wij zijn zeer teleurgesteld dat het risico van dit plantje zo wordt onderschat en vrezen voor de effecten hiervan.
Wij willen graag een dossier bijhouden van de plaatsen waar het Jacobskruiskruid groeit en woekert binnen onze gemeente.
Ziet u dit plantje ergens? Geef het aan ons door!
Mocht u schade hebben van dit plantje, geef het ook door, wij houden graag vinger aan de pols over dit onderwerp.
U kunt ons bereiken via info@dorpenplattelandbeweging.com of via een bericht via facebook.
Update: Flexwoningen

Update: Flexwoningen

Gisteravond tijdens de raadsvergadering was één van de agendapunten de flexwoningen.
Er is gesproken en gestemd over het bijstellen van de kaders en over het bekrachtigen van 7 voorgestelde locaties.
Oorspronkelijk zouden 100 tijdelijke flexwoningen worden neergezet voor starters, de huurprijs zou laag zijn met een budgetneutrale gemeentelijke exploitatie, een evenwichtige verdeling over alle kernen en er zou voorjaar 2022 worden gebouwd.
De plannen zijn inmiddels flink bijgesteld:
 • Het college koos 7 locaties uit, omwonenden ervan kregen afgelopen zomer een brief dat de locaties vaststonden, daarover was geen inspraak mogelijk.
 •  In plaats van de oorspronkelijke plannen voor eigen exploitatie wil het college nu alles laten doen door projectontwikkelaars
 •  de periode wordt verlengd naar 2x 15 jaar
 •  er worden veel minder flexwoningen gebouwd
 •  de huren worden veel hoger
 •  het hoofddoel is niet meer starters/jongeren maar bijvoorbeeld ook statushouders geworden
 •  er wordt niet meer in alle kernen gebouwd
 •  ook volgend jaar zullen er nog geen flexwoningen staan
Op diverse plekken is er veel weerstand ontstaan. Voor flexwoningen wordt daar groen weggehaald, terwijl de gemeente juist volop vergroening predikt.
Onze partij is voorstander van betaalbare woningen voor jong en oud, ook voor flexwoningen, dat staat ook gewoon in ons programma, maar we zijn tegen de manier waarop het nu gaat.
De snelheid om flexwoningen neer te zetten is er niet meer, het aantal is veel lager, geen verdeling meer over de kernen, de periode dat ze er staan is fors verlengd, niet meer vooral voor starters/jongeren, de huren worden veel hoger en de financiering wordt heel anders, waarbij we bang zijn dat het veel gemeenschapsgeld zal gaan kosten. Het is niet voor niks dat Wonion er niks in ziet. Daarnaast zijn er nog onzekerheden over verhuurperioden en of 30 jaar juridisch wel mogelijk is.
Samen met 2 andere partijen heeft DorpEnPlattelandBeweging tegen gestemd. Helaas was dit niet voldoende voor een meerderheid, dus kan het college doorgaan met haar plannen.
Onze partij blijft de voortgang kritisch volgen.
Onze inbreng vanaf 44:40
Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Onze gemeente heeft het landschapsfonds in het leven geroepen, bedoeld om agrariërs te stimuleren om natuur te ontwikkelen.
Hiervoor zijn 2 potjes beschikbaar: € 20.000 voor de aanleg van nieuwe natuur op agrarische grond en € 20.000 voor al bestaande natuur in eigendom van agrariërs.
Als agrariër moet je voldoen aan verschillende eisen hiervoor, een houtwal of struweel moet bijvoorbeeld minimaal 100 m x 5 m zijn, een bosje minimaal 1000m2 en een poel minimaal 200 m2.
Je krijgt hiervoor € 0,10 per vierkante meter, maar bent dan wel verplicht deze natuur 10 jaar te laten bestaan voor die prijs.
Wij van Dorp en Platteland Beweging zijn blij dat er eindelijk waardering komt voor de natuur die onze boeren nu al onderhouden, maar € 100 per hectare per jaar dekt bij lange na de kosten niet van o.a. onderhoud, maar denk ook aan verminderde opbrengst van gewassen.
Met de financiele prikkel om agrarische grond om te zetten naar natuur zijn wij minder blij, agrarische grond moet behouden blijven voor onze voedselproductie.
Lees het bericht op oude-ijsselstreek.nl