Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Onze gemeente heeft het landschapsfonds in het leven geroepen, bedoeld om agrariërs te stimuleren om natuur te ontwikkelen.
Hiervoor zijn 2 potjes beschikbaar: € 20.000 voor de aanleg van nieuwe natuur op agrarische grond en € 20.000 voor al bestaande natuur in eigendom van agrariërs.
Als agrariër moet je voldoen aan verschillende eisen hiervoor, een houtwal of struweel moet bijvoorbeeld minimaal 100 m x 5 m zijn, een bosje minimaal 1000m2 en een poel minimaal 200 m2.
Je krijgt hiervoor € 0,10 per vierkante meter, maar bent dan wel verplicht deze natuur 10 jaar te laten bestaan voor die prijs.
Wij van Dorp en Platteland Beweging zijn blij dat er eindelijk waardering komt voor de natuur die onze boeren nu al onderhouden, maar € 100 per hectare per jaar dekt bij lange na de kosten niet van o.a. onderhoud, maar denk ook aan verminderde opbrengst van gewassen.
Met de financiele prikkel om agrarische grond om te zetten naar natuur zijn wij minder blij, agrarische grond moet behouden blijven voor onze voedselproductie.
Lees het bericht op oude-ijsselstreek.nl