Update: Flexwoningen

Update: Flexwoningen

Gisteravond tijdens de raadsvergadering was één van de agendapunten de flexwoningen.
Er is gesproken en gestemd over het bijstellen van de kaders en over het bekrachtigen van 7 voorgestelde locaties.
Oorspronkelijk zouden 100 tijdelijke flexwoningen worden neergezet voor starters, de huurprijs zou laag zijn met een budgetneutrale gemeentelijke exploitatie, een evenwichtige verdeling over alle kernen en er zou voorjaar 2022 worden gebouwd.
De plannen zijn inmiddels flink bijgesteld:
  • Het college koos 7 locaties uit, omwonenden ervan kregen afgelopen zomer een brief dat de locaties vaststonden, daarover was geen inspraak mogelijk.
  •  In plaats van de oorspronkelijke plannen voor eigen exploitatie wil het college nu alles laten doen door projectontwikkelaars
  •  de periode wordt verlengd naar 2x 15 jaar
  •  er worden veel minder flexwoningen gebouwd
  •  de huren worden veel hoger
  •  het hoofddoel is niet meer starters/jongeren maar bijvoorbeeld ook statushouders geworden
  •  er wordt niet meer in alle kernen gebouwd
  •  ook volgend jaar zullen er nog geen flexwoningen staan
Op diverse plekken is er veel weerstand ontstaan. Voor flexwoningen wordt daar groen weggehaald, terwijl de gemeente juist volop vergroening predikt.
Onze partij is voorstander van betaalbare woningen voor jong en oud, ook voor flexwoningen, dat staat ook gewoon in ons programma, maar we zijn tegen de manier waarop het nu gaat.
De snelheid om flexwoningen neer te zetten is er niet meer, het aantal is veel lager, geen verdeling meer over de kernen, de periode dat ze er staan is fors verlengd, niet meer vooral voor starters/jongeren, de huren worden veel hoger en de financiering wordt heel anders, waarbij we bang zijn dat het veel gemeenschapsgeld zal gaan kosten. Het is niet voor niks dat Wonion er niks in ziet. Daarnaast zijn er nog onzekerheden over verhuurperioden en of 30 jaar juridisch wel mogelijk is.
Samen met 2 andere partijen heeft DorpEnPlattelandBeweging tegen gestemd. Helaas was dit niet voldoende voor een meerderheid, dus kan het college doorgaan met haar plannen.
Onze partij blijft de voortgang kritisch volgen.
Onze inbreng vanaf 44:40