Update commissievergadering

Update commissievergadering

In de commissievergadering van maart hebben wij kritische vragen gesteld over het besluit vaststelling ecologische berm- en watergangen beheerplan.
Wij maken ons grote zorgen over de verspreiding van het giftige jacobskruiskruid.
Daarom hebben we vorige week, tijdens de raadsvergadering, een motie ingediend met als doel:
  • – Jacobskruiskruid te gaan maaien voordat het gaat zaaien.
  • – door te zaaien om een dichte zode te verkrijgen, waarin jacobskruiskruid minder kansen heeft.
  • – dit te doen met gras/kruiden/bloemenmengsels voor meer biodiversiteit.
Helaas stemden alle partijen tegen, behalve ADA, wie de motie samen met ons heeft ingediend.
Wij zijn zeer teleurgesteld dat het risico van dit plantje zo wordt onderschat en vrezen voor de effecten hiervan.
Wij willen graag een dossier bijhouden van de plaatsen waar het Jacobskruiskruid groeit en woekert binnen onze gemeente.
Ziet u dit plantje ergens? Geef het aan ons door!
Mocht u schade hebben van dit plantje, geef het ook door, wij houden graag vinger aan de pols over dit onderwerp.
U kunt ons bereiken via info@dorpenplattelandbeweging.com of via een bericht via facebook.