Nutriënten verontreinigde gebieden

Alweer boerenacties?

Van 2019 tot 2022 zijn er vele serieuze boerenacties geweest. Fosfaatrechten, een voer-maatregel, de stikstofcrisis. Allemaal redenen voor de boeren om op pad te gaan voor gerechtigheid.

Vanaf vandaag zullen er weer boerenacties gaan plaatsvinden, maar wat is er nu weer aan de hand dan?

Het demissionaire kabinet is bezig met het NPLG (nationaal programma landelijk gebied). Hierin wil men NV-gebieden (nutriënten verontreinigde gebieden) aanwijzen. Dit zijn gebieden waar het grondwater verontreinigd zou zijn. Men wil dat de boeren in die aangewezen gebieden, worden gekort op hun mestplaatsingsruimte.

Nu is het zo, dat de gebieden worden aangewezen op basis van cijfers uit 2010-2013, ondanks dat er wel recentere cijfers beschikbaar zijn. Ook wordt er hier gemeten op 80 cm diepte, in Frankrijk wordt dit gedaan op 5 meter diep. De meetpunten zijn ook discutabel, zo staat 1 van de meetpunten middenin een honden uitlaatplaats in Nijmegen.
Daarnaast zijn er vorig jaar zogenaamde bufferstroken geïntroduceerd, boeren mochten in 1-3 of 5 meter naast watergangen niet meer bemesten, zodat er minder uitspoeling zou zijn naar het oppervlakte water. Men heeft nu beslist dat deze maatregel toch niet werkt en gaat verder rekenen met de getallen van 10 jaar geleden.

2 jaar geleden is Nederland de derogatie kwijtgeraakt. Derogatie houdt in dat boeren in Nederland meer drijfmest op hun land mogen brengen, omdat we in Nederland een hoge productie kennen per hectare en de grond en gewassen deze voeding hiervoor nodig hebben. Doordat derogatie momenteel wordt afgebouwd (van 230 kg N per hectare naar 170 kg N in 5 jaar tijd, momenteel mag er 210 kg N per hectare geplaatst worden), zal er al veel minder drijfmest gebruikt mogen worden. Nu willen ze die plaatsingsruimte met nog eens 10% extra korten.

Boeren mogen minder drijfmest gebruiken, maar mogen wel meer kunstmest gebruiken. Terwijl kunstmest veel gevoeliger is voor uitspoeling dan drijfmest (dat betekent dat kunstmest eerder in het grondwater terechtkomt dan drijfmest), dus door meer kunstmest te gebruiken, krijg je juist meer uitspoeling en daarmee bereik je het tegenovergestelde, namelijk meer vervuiling in het grondwater.

Naast dat het het doel voorbij schiet, is het voor boerenbedrijven ook funest. Omdat boeren hun grond en gewassen niet meer optimaal van voeding mogen voorzien, wordt de grond steeds schraler en zal uitgeput raken. De opbrengst per hectare wordt minder en van mindere kwaliteit. Het gras zal minder voedingswaarde bevatten en de koeien krijgen dus niet voldoende voeding meer binnen, waardoor de dieren ook zullen inleveren qua gezondheid en daarmee raken ze de boer het hardst.

Het zal ook flink meer geld gaan kosten, de drijfmest moet afgezet worden, dit wordt alleen maar duurder, want men creëert een mestoverschot in Nederland. Men moet meer kunstmest aankopen en de opbrengsten zullen achteruit gaan.

De zo gewenste kringlooplandbouw in Nederland komt zo steeds verder weg, in plaats van dichterbij. En dat dankzij onze eigen overheid.

Kort samengevat: deze maatregelen schieten hun doel voorbij, de uitspoeling zal juist toenemen ipv afnemen, dat betekent meer verontreiniging van het grondwater. Het zal kringlooplandbouw en het verdienmodel van de boer nog verder onder druk zetten. En de grote roze olifant in kamer, namelijk met menselijke mestprobleem en de zeer slechte staat van onze riolering, waarbij menselijke mest in heel Nederland gewoon de grond in sijpelt, zullen we nu maar even buiten beschouwing laten.