Update: Flexwoningen

Update: Flexwoningen

Gisteravond tijdens de raadsvergadering was één van de agendapunten de flexwoningen.
Er is gesproken en gestemd over het bijstellen van de kaders en over het bekrachtigen van 7 voorgestelde locaties.
Oorspronkelijk zouden 100 tijdelijke flexwoningen worden neergezet voor starters, de huurprijs zou laag zijn met een budgetneutrale gemeentelijke exploitatie, een evenwichtige verdeling over alle kernen en er zou voorjaar 2022 worden gebouwd.
De plannen zijn inmiddels flink bijgesteld:
  • Het college koos 7 locaties uit, omwonenden ervan kregen afgelopen zomer een brief dat de locaties vaststonden, daarover was geen inspraak mogelijk.
  •  In plaats van de oorspronkelijke plannen voor eigen exploitatie wil het college nu alles laten doen door projectontwikkelaars
  •  de periode wordt verlengd naar 2x 15 jaar
  •  er worden veel minder flexwoningen gebouwd
  •  de huren worden veel hoger
  •  het hoofddoel is niet meer starters/jongeren maar bijvoorbeeld ook statushouders geworden
  •  er wordt niet meer in alle kernen gebouwd
  •  ook volgend jaar zullen er nog geen flexwoningen staan
Op diverse plekken is er veel weerstand ontstaan. Voor flexwoningen wordt daar groen weggehaald, terwijl de gemeente juist volop vergroening predikt.
Onze partij is voorstander van betaalbare woningen voor jong en oud, ook voor flexwoningen, dat staat ook gewoon in ons programma, maar we zijn tegen de manier waarop het nu gaat.
De snelheid om flexwoningen neer te zetten is er niet meer, het aantal is veel lager, geen verdeling meer over de kernen, de periode dat ze er staan is fors verlengd, niet meer vooral voor starters/jongeren, de huren worden veel hoger en de financiering wordt heel anders, waarbij we bang zijn dat het veel gemeenschapsgeld zal gaan kosten. Het is niet voor niks dat Wonion er niks in ziet. Daarnaast zijn er nog onzekerheden over verhuurperioden en of 30 jaar juridisch wel mogelijk is.
Samen met 2 andere partijen heeft DorpEnPlattelandBeweging tegen gestemd. Helaas was dit niet voldoende voor een meerderheid, dus kan het college doorgaan met haar plannen.
Onze partij blijft de voortgang kritisch volgen.
Onze inbreng vanaf 44:40
Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Onze gemeente heeft het landschapsfonds in het leven geroepen, bedoeld om agrariërs te stimuleren om natuur te ontwikkelen.
Hiervoor zijn 2 potjes beschikbaar: € 20.000 voor de aanleg van nieuwe natuur op agrarische grond en € 20.000 voor al bestaande natuur in eigendom van agrariërs.
Als agrariër moet je voldoen aan verschillende eisen hiervoor, een houtwal of struweel moet bijvoorbeeld minimaal 100 m x 5 m zijn, een bosje minimaal 1000m2 en een poel minimaal 200 m2.
Je krijgt hiervoor € 0,10 per vierkante meter, maar bent dan wel verplicht deze natuur 10 jaar te laten bestaan voor die prijs.
Wij van Dorp en Platteland Beweging zijn blij dat er eindelijk waardering komt voor de natuur die onze boeren nu al onderhouden, maar € 100 per hectare per jaar dekt bij lange na de kosten niet van o.a. onderhoud, maar denk ook aan verminderde opbrengst van gewassen.
Met de financiele prikkel om agrarische grond om te zetten naar natuur zijn wij minder blij, agrarische grond moet behouden blijven voor onze voedselproductie.
Lees het bericht op oude-ijsselstreek.nl