Herman de Groot

Herman de Groot

Fractieassistent

Ik ben Herman de Groot en ik woon met mijn vrouw en dochter op het mooie Sinderen.
Ik werk al ruim veertig jaren in gemeenteland en ruim 30 jaren als zelfstandig ondernemer. Met mijn expertise op het terrein van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed hoop ik de komende 4 jaren een bijdrage te kunnen leveren aan onze partij.
De schoolbesturen en (sport)verenigingen moeten de komende jaren een verduurzamingsslag maken. De gemeente zal deze besturen op een goede wijze (financieel) moeten ondersteunen. Verder vind ik het belangrijk dat er voldoende aandacht komt voor het wonen van met name starters en ouderen, niet alleen in de dorpskernen maar ook in het buitengebied.

More Staff

Henk Rougoor

Henk Rougoor

Fractieassistent
Meike Lubbers

Meike Lubbers

Raadslid
Kees Wijnberg

Kees Wijnberg

Fractieassistent
André Wikkerink

André Wikkerink

Fractieassistent